Registrácia hráčov / Players registration
MMS
Online registrácia do súťaže ukončená.
Online registration is now closed.

Dátum konania súťažeNázov súťažePočet registrovaných
Date of tournamentCompetition nameNumbers of registred
2020-09-25
Registrácia do súťaže družstiev
Teams registration
0 (zoznam/list)
2020-09-27
Registrácia do súťaže párov
Pairs registration
2 (zoznam/list)

Koniec registrácie
Registration dead time
2020-09-26
 


© Eduard Velecký 2020, v3.0